Karttaselaimen palveluehdot

Tutustu myös Karttaselaimen tietosuojakäytäntöön.

Karttaselain -palvelu (”Palvelu”) annetaan asiakkaan käyttöön tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (”Sopimus”) ehtojen mukaisesti. Palvelu on tekijänoikeus ja/tai muun soveltuvan lain suojaama. Palvelun käyttö tämän Sopimuksen ehtojen vastaisesti on kielletty. Palvelun toimittaa AccelBit Oy (”AccelBit”).

Käyttämällä niitä oikeuksia jotka tässä Sopimuksessa myönnetään, käyttöoikeuden saaja (”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja. AccelBit myöntää Sopimuksen oikeudet vain sillä ehdolla että Käyttäjä hyväksyy puolestaan Sopimuksen määräykset ja edellytykset. Sopimusta ei saa siirtää.

1) Tekijänoikeus ja omistusoikeus

Tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet Palveluun omistaa AccelBit ja/tai sen hankkijat.

2) Käyttäjän palveluun syöttämä sisältö

Käyttäjä säilyttää kaikki tekijänoikeudet ja muut mahdollisesti omistamansa oikeudet Palveluun syöttämäänsä sisältöön. Tarkemmat tiedot käyttäjän Palveluun syöttämän tiedon käsittelystä löytyvät Palvelun tietosuojakäytännöstä.

3) Lisenssin antajan myöntämät oikeudet

Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti AccelBit myöntää Käyttäjälle maailmanlaajuisen ja toistaiseksi voimassa olevan luvan ottaa Palvelu käyttöön ja käyttää sitä haluamassaan määrässä laitteita. Kaikki oikeudet joita ei Sopimuksessa ole mainittu, jäävät AccelBitille.

4) Käyttörajoitukset

A) Käyttäjä ei saa vuokrata tai lainata Palvelua.

B) Käyttäjä ei saa muuttaa Palvelua tai mitään sen osaa.

C) Käyttäjä ei saa muutoin kuin lain sallimissa rajoissa analysoida Palvelua selvittämällä sen valmistustapaa, palauttaa Palvelua lähdekoodiksi tai tehdä tuotteita sen pohjalta.

D) Käyttäjä ei saa paljastaa Palvelun käyttäjätunnusta tai salasanaansa kolmansille osapuolille.

E) Käyttäjä ei saa jälleenmyydä AccelBitin toimittamaa Palvelua tai sen kautta ladattua sisältöä eikä jakaa Palvelua tai sen kautta ladattua sisältöä kolmansille tahoille ilman erillistä lupaa AccelBitiltä.

Käyttäjä voi kuitenkin ilman erilistä lupaa julkaista kuvakaappauksia palvelun sisällöstä yksittäisissä julkaisuissa kuten blogikirjoituksissa tai lehtiartikkeleissa. Tällöin tulee liittää kuvan yhteyteen maininta lähteestä kuten: Kuvakaappaus / Karttaselain.

5) Palvelun ilmaisten osien käyttöoikeus

Käyttäjän ottaessa Karttaselain -palvelun käyttöön, hän saa toistaiseksi voimassa olevan käyttöoikeuden palvelun ilmaisiin osiin. AccelBit voi katkaista ilmaisversion käyttöoikeuden milloin tahansa, eikä se ole velvollinen antamaan tuki- tai ylläpitopalveluita ilmaisten osien käytölle.

6) Palvelun maksullisten osien käyttöoikeus (Karttaselain Plus)

Käyttäjän ottaessa Karttaselain -palvelun käyttöön, hän saa käyttöoikeuden palvelun maksullisen lisenssin vaativiin osiin maksullisen Karttaselain Plus -lisenssinsä voimassaoloajaksi.

Karttaselain Plus -lisenssi on henkilökohtainen, ja lisenssin käyttäjä voi käyttää tilausta neljässä laitteessaan.

Usean käyttäjän lisenssiä voi käyttää niin monessa laitteessa kuin lisenssissä on laitepaikkoja ja lisenssillä voi olla monta käyttäjää.

7) Takuu

A) ACCELBIT EI VOI TAATA, ETTÄ PALVELU TOIMII VIRHEETTÄ. ERITYISESTI SINUN TULEE TIEDOSTAA ETTÄ LASKUVIRHEITÄ SAATTAA TAPAHTUA PALVELUA KÄYTETTÄESSÄ ESIMERKIKSI EPÄTÄYDELLISEN TIEDON VUOKSI. ACCELBIT EI MYÖSKÄÄN VASTAA ESIMERKIKSI AINEISTOJEN TOIMITTAJIEN KARTTA-AINEISTOISSA OLEVISTA VIRHEISTÄ TAI EPÄTÄYDELLISYYKSISTÄ.

B) ELLEI ERIKSEEN OLE KIRJALLISESTI SOVITTU TAI SOVELTUVASSA PAKOTTAVASSA LAISSA MÄÄRÄTTY, PALVELUUN MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUS ”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI TAKUUEHTOA, ILMAISTUA TAI HILJAISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA TAKUISIIN PALVELUSTA, PALVELUN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUN TARKKUUDESTA.

8) Vastuunrajoitus

ACCELBIT EI OLE VASTUUSSA MUISTA KUIN LAIN NIMENOMAAN MÄÄRÄÄMISTÄ VAHINGOISTA. ACCELBIT EI OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, ENNAKOLLISISTA TAI RANGAISTUKSEN LUONTOISISTA VAHINGOISTA JOITA TÄMÄN SOPIMUKSEN TAI PALVELUN KÄYTÖSTÄ VOI SYNTYÄ, SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA ETTÄ KÄYTTÄJÄ OLISI SAANUT ACCELBITILTÄ OHJAUSTA NÄIDEN TILANTEIDEN VARALTA. ACCELBIT EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN PALVELUN TOIMINNASTA TAI TOIMINNAN ESTYMISESTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA. ACCELBITIN ENIMMÄISVASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA RAJOITTUU KÄYTTÄJÄN PALVELUSTA SUORITTAMAAN MAKSUUN.

9) Lakkaaminen ja muutokset

A) Tämä sopimus purkautuu ja sillä luovutetut oikeudet lakkaavat automaattisesti, mikäli käyttäjä millä tahansa tavalla loukkaa tämän Sopimuksen ehtoja.

B) AccelBit voi päivittää näitä ehtoja julkaisemalla päivitetyt ehdot tällä sivulla. Päivitetyt ehdot tulevat voimaan heti mikäli AccelBit ei erikseen ilmoita myöhäisempää ajankohtaa ehtojen voimaantulolle. Ehtojen muutoksia ei sovelleta palvelun käyttöön takautuvasti. Tarkistathan tämän ehtosivun sisällön säännöllisesti – jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen päivittymisen jälkeen sitoudut käyttämään palvelua uusien ehtojen mukaisella tavalla.

A) ACCELBIT EI VOI TAATA, ETTÄ PALVELU TOIMII VIRHEETTÄ. ERITYISESTI SINUN TULEE TIEDOSTAA ETTÄ LASKUVIRHEITÄ SAATTAA TAPAHTUA PALVELUA KÄYTETTÄESSÄ ESIMERKIKSI EPÄTÄYDELLISEN TIEDON VUOKSI. ACCELBIT EI MYÖSKÄÄN VASTAA ESIMERKIKSI AINEISTOJEN TOIMITTAJIEN KARTTA-AINEISTOISSA OLEVISTA VIRHEISTÄ TAI EPÄTÄYDELLISYYKSISTÄ.

B) ELLEI ERIKSEEN OLE KIRJALLISESTI SOVITTU TAI SOVELTUVASSA PAKOTTAVASSA LAISSA MÄÄRÄTTY, PALVELUUN MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUS ”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA TAI TAKUUEHTOA, ILMAISTUA TAI HILJAISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA TAKUISIIN PALVELUSTA, PALVELUN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUN TARKKUUDESTA.

10) Muut ehdot

A) Mikäli jokin osa tästä Sopimuksesta on pätemätön tai sitä ei voida valvoa soveltuvien lakien mukaisesti, tämä ei vaikuta muiden Sopimuksen ehtojen pätevyyteen tai valvottavuuteen, ja ilman tämän Sopimuksen osapuolien erillisiä toimia, tällaiset ehdot tarkistetaan vähimmin mahdollisin muutoksin sitoviksi, valvottaviksi ja voimassa oleviksi.

B) Tämä Sopimus muodostaa täydellisen sopimuskokonaisuuden osapuolten välille Palvelusta. Osapuolten välillä ei ole muita sopimuksia tai välipuheita Palvelusta. AccelBitiä eivät sido Käyttäjän kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa tai neuvotteluissa esille tulevat ehdot. Tätä Sopimusta ei saa muuttaa ilman yhteisesti sovittua kirjallista lisenssin antajan ja lisenssin saajan välistä sopimusta.

C) Näihin lisenssiehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

D) Kaikki näihin lisenssiehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa.