Karttaselaimen tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö lyhyesti

Palveluun syöttämiäsi tietoja käytetään vain palvelun tarjoamiseen ja kehittämiseen, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien hyödynnettäväksi.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

AccelBit Oy (Y-tunnus 2060048-4)

Postiosoite:

AccelBit Oy
PL 16
90501 OULU

Rekisteristä vastaava henkilö

Jukka Hietanen
Sähköpostiosoite: jukka.hietanen@accelbit.com

Rekisterin tarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja sekä asiakkaiden syöttämää sisältöä tallennetaan rekisteriin seuraavassa mainittuja käyttötarkoituksia varten. Oma Karttaselain -palvelussa (a) asiakkaan tunnistamiseksi palveluun kirjatumista varten, (b) ulkoisen paikantimen seurannan toteuttamiseksi, (c) käyttäjän omien paikkatietojen tallentamisen toteuttamiseksi ja (d) yhteydenottotarkoitukseen mahdollisessa ongelmatilanteissa sekä asiakassuhdetoiminnassa. Verkkokaupassa (a) aktivointikoodien ja kuitin toimitusta varten ja (b) yhteydenottotarkoitukseen mahdollisessa ongelmatilanteissa sekä asiakassuhdetoiminnassa. Asiakaspalvelussa (a) asiakaspalvelun toteuttamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Tietoja säilytetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se palvelun tarjoamisen kannalta on tarpeellista. Jos käyttäjä lopettaa palvelun käytön ja pyytää tilinsä poistamista, poistetaan tiedot rekisteristä.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteriin tallennetaan tietoja Karttaselaimen verkkokaupan sekä Oma Karttaselain -palvelun käyttäjistä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavassa kuvatut tiedot. Oma Karttaselain -palvelua käytettäessä (a) asiakkaan sähköpostiosoite, (b) asiakkaan nimi (jos annettu), (c) käyttäjän palveluun syöttämien ulkoisten paikantimien viimeisin sijaintitieto (jos saatavilla) palvelun toteuttamiseksi ja (d) käyttäjän Oma Karttaselain -palveluun tallentamat paikkatiedot. Oma Karttaselain -palvelua käytettäessä (e) palvelun käyttötietoja voidaan tallentaa asiakassuhdetoimintaa, tiedotteita ja asiakastukea varten mikäli et ole kieltänyt asiakasviestintää sovelluksen asetuksissa. Verkkokaupassa (a) asiakkaan sähköpostiosoite ja (b) tieto asiakkaan tekemistä tilauksista. Asiakaspalvelussa (a) asiakkaan sähköpostiosoite sekä nimi (jos annettu).

Tietojen poisto rekisteristä

Asiakkaan sähköpostiosoite ja paikantimien sijaintitiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä.

Tietojen tarkistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tieto hänestä rekisterissä olevista tiedoista.

Rekisteritietojen välittäminen

Asiakkaiden sähköpostiosoitteet ja verkkokaupan tilaustiedot välitetään suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Karttaselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Asiakkaiden paikantimien sijaintiedot välitetään tavanomaisena web-liikenteenä (HTTP) tai suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Karttaselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Asiakkaiden palveluun tallentamat paikkatiedot välitetään suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Karttaselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsy on rajattu palvelun ylläpidosta vastaaville henkilöille. Tiedot sijaitsevat AccelBit Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen luovutus

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta AccelBit Oy:n ulkopuolelle muuta kuin viranomaisille lakisääteisin perustein.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Osa Karttaselaimen palveluista edellyttää rekisterissä olevien tietojen siirtämistä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin palveluntarjoajalle, joka soveltaa henkilötietolain mukaista tehokkaan henkilötietojen suojan takaavaa lainsäädäntöä tai säännöstöä (Privacy Shield). Lisätietoa Privacy Shield -ohjelmasta saatavilla tästä linkistä.