Karttaselaimen tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö lyhyesti

Karttaselaimen palveluihin syöttämiäsi tietoja käytetään vain palveluiden tarjoamiseen ja kehittämiseen, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien hyödynnettäväksi.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

AccelBit Oy (Y-tunnus 2060048-4)

Postiosoite:
AccelBit Oy
Rantakatu 3
90100 OULU

Rekisteristä vastaava henkilö

Jukka Hietanen
Sähköpostiosoite: [email protected]

Rekisterin tarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja sekä asiakkaiden syöttämää sisältöä tallennetaan rekisteriin seuraavassa mainittuja käyttötarkoituksia varten. Oma Karttaselain -palvelussa (a) asiakkaan tunnistamiseksi palveluun kirjatumista varten, (b) ulkoisen paikantimen seurannan toteuttamiseksi, (c) käyttäjän omien paikkatietojen tallentamisen toteuttamiseksi ja (d) yhteydenottotarkoitukseen mahdollisessa ongelmatilanteissa sekä asiakassuhdetoiminnassa. Karttaselaimen Karttaselain Plus- ja paikanninverkkokaupoissa (a) aktivointikoodien, paikantimien ja kuittien toimitusta varten ja (b) yhteydenottotarkoitukseen mahdollisessa ongelmatilanteissa sekä asiakassuhdetoiminnassa. Asiakaspalvelussa (a) asiakaspalvelun toteuttamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Tietoja säilytetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se palvelun tarjoamisen kannalta on tarpeellista. Jos käyttäjä lopettaa palvelun käytön ja pyytää tilinsä poistamista, poistetaan tiedot rekisteristä.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteriin tallennetaan tietoja Oma Karttaselain -palvelun, Karttaselaimen Karttaselain Plus- ja paikanninverkkokauppojen sekä asiakastukijärjestelmän käyttäjistä.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavassa kuvatut tiedot. Oma Karttaselain -palvelua käytettäessä (a) asiakkaan sähköpostiosoite, (b) asiakkaan nimi (jos annettu), (c) käyttäjän palveluun syöttämien ulkoisten paikantimien viimeisin sijaintitieto (jos saatavilla) palvelun toteuttamiseksi ja (d) käyttäjän Oma Karttaselain -palveluun tallentamat paikkatiedot. Oma Karttaselain -palvelua käytettäessä (e) palvelun käyttötietoja voidaan tallentaa asiakassuhdetoimintaa, tiedotteita ja asiakastukea varten mikäli et ole kieltänyt asiakasviestintää sovelluksen asetuksissa. Verkkokaupassa (a) asiakkaan sähköpostiosoite ja (b) tieto asiakkaan tekemistä tilauksista. Asiakaspalvelussa (a) asiakkaan sähköpostiosoite sekä nimi (jos annettu).

Viestintä kanssasi

Käytämme Karttaselain-tilisi liitettyä sähköpostiosoitetta, verkkokaupassa antamaasi sähköpostiosoitetta tai sovelluksen sisäistä viestintää kommunikoidaksemme sinulle palvelun käyttöön liittyvistä asioista, kuten vaikkapa muutoksista tai parannuksista palveluun.

Tietojen poisto rekisteristä

Asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä. Tietojen poistamisen yhteydessä poistetaan myös poistettavaan käyttäjän sähköpostiosoitteeseen liittyvä Oma Karttaselain -tili. Tietojen poistamisesta voi tehdä pyynnön osoitteeseen [email protected]

Tietojen tarkistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tieto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Tietojen tarkistuksesta voi tehdä pyynnön osoitteeseen [email protected]

Tietojen siirtäminen

Asiakkaalla on oikeus saada hänestä rekisterissä olevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa jotta hän voi siirtää tiedot eri palveluun. Tietojen siirtoon liittyen voi tehdä pyynnön osoitteeseen [email protected]

Rekisteritietojen välittäminen

Asiakkaiden sähköpostiosoitteet ja verkkokaupan tilaustiedot välitetään suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Karttaselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Asiakkaiden paikantimien sijaintiedot välitetään tavanomaisena web-liikenteenä (HTTP) tai suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Karttaselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Asiakkaiden palveluun tallentamat paikkatiedot välitetään suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Karttaselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsy on rajattu palvelun ylläpidosta vastaaville henkilöille. Tiedot sijaitsevat AccelBit Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen luovutus

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta AccelBit Oy:n ulkopuolelle muuta kuin viranomaisille lakisääteisin perustein.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Osa Karttaselaimen palveluista edellyttää rekisterissä olevien tietojen siirtämistä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin palveluntarjoajalle, joka on sitoutunut noudattamaan GDPR tietosuoja-asetuksen säännöksiä.