Karttaselaimen tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö lyhyesti

Palveluun syöttämiäsi tietoja käytetään vain palvelun tarjoamiseen ja kehittämiseen, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien hyödynnettäväksi.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

AccelBit Oy (Y-tunnus 2060048-4)

Postiosoite:

AccelBit Oy
PL 16
90501 OULU

Rekisteristä vastaava henkilö

Jukka Hietanen
Sähköpostiosoite: jukka.hietanen@accelbit.com

Rekisterin tarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja sekä asiakkaiden syöttämää sisältöä tallennetaan rekisteriin seuraavia käyttötarkoituksia varten:

Verkkokaupassa:
A) Aktivointikoodien ja kuitin toimitus
B) Yhteydenotot asiakkaaseen mahdollisissa ongelmatilanteissa ja asiakassuhdetoiminta

Asiakaspalvelussa:
A) Asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakassuhdetoiminta

Oma Karttaselain -palvelussa:
A) Asiakkaan tunnistaminen palveluun kirjautumiseksi
B) Ulkoisen paikantimen seurannan toteuttaminen
C) Käyttäjän omien paikkatietojen tallentamisen toteuttaminen
D) Yhteydenotot asiakkaaseen mahdollisissa ongelmatilanteissa ja asiakassuhdetoiminta

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Tietoja säilytetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se palvelun tarjoamisen kannalta on tarpeellista. Jos käyttäjä lopettaa palvelun käytön ja pyytää tilinsä poistamista, poistetaan tiedot rekisteristä.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteriin tallennetaan tietoja Karttaselaimen verkkokaupan sekä Oma Karttaselain -palvelun käyttäjistä.

Rekisterissä olevat tiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

Verkkokaupassa:
- Asiakkaan sähköpostiosoite
- Tieto asiakkaan tekemistä tilauksista

Asiakaspalvelussa:
- Asiakkaan sähköpostiosoite ja nimi (jos annettu)

Oma Karttaselain -palvelussa:
- Asiakkaan sähköpostiosoite
- Asiakkaan nimi (jos annettu)
- Käyttäjän palveluun syöttämien ulkoisten paikantimien viimeisin sijaintitieto (jos saatavilla) palvelun toteuttamiseksi
- Käyttäjän Oma Karttaselain -palveluun tallentamat paikkatiedot

Tietojen poisto rekisteristä

Asiakkaan sähköpostiosoite ja paikantimien sijaintitiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä.

Tietojen tarkistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tieto hänestä rekisterissä olevista tiedoista.

Rekisteritietojen välittäminen

Asiakkaiden sähköpostiosoitteet ja verkkokaupan tilaustiedot välitetään suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Karttaselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Asiakkaiden paikantimien sijaintiedot välitetään tavanomaisena web-liikenteenä (HTTP) tai suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Karttaselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Asiakkaiden palveluun tallentamat paikkatiedot välitetään suojattuna web-liikenteenä (HTTPS) asiakkaan web-selaimen (tai Karttaselain -sovelluksen) ja AccelBitin palvelimen välillä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin pääsy on rajattu palvelun ylläpidosta vastaaville henkilöille. Tiedot sijaitsevat AccelBit Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen luovutus

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta AccelBit Oy:n ulkopuolelle muuta kuin viranomaisille lakisääteisin perustein.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Osa Karttaselaimen palveluista edellyttää rekisterissä olevien tietojen siirtämistä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin palveluntarjoajalle, joka soveltaa henkilötietolain mukaista tehokkaan henkilötietojen suojan takaavaa lainsäädäntöä tai säännöstöä (Privacy Shield). Lisätietoa Privacy Shield -ohjelmasta saatavilla tästä linkistä.